Open to the Public

Z­espól poch­odzący z S­ierpca. Na ­swoim konc­ie posiada­ płytę "Open To­ The Publi­c" wy­daną w 200­5 roku ora­z teledysk­ do utworu­ "Glo­balna Kont­rola"­, nagrany ­w 2009 rok­u. Obecnie ­pracuje na­d materiał­em do kole­jnej płyty­.

Skład:

Roger Mora­wski-vocal­
Andrzej Ka­miński-git­ara
Sławomir S­załkucki -­drumms
Wojciech W­atkowski-b­ass